21
December , 2018
Friday
Premiile anuale ale revistei „Balcanii şi Europa”, atribuite unor prestigioase personalităţi din diferite domenii din ...
Imigranţi performanţi Un document official care prezintă în mod clar calitatea profesională a imigranţilor români din ...
În amintirea genocidului rom din al doilea război mondial, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie ...
„Vocaţia Acţiunii pentru Libertate şi Justiţie” Uniunea Interregională „Comunitatea Românească din Ucraina” Ideea de a reuni toate ...
Pentru românii din Serbia, cetăţenia patriei-mamă este o metodă de stopare a procesului de asimilare ...
interviu special acordat de ES dl. Ljupco Arsovski, ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Macedonia ...
Crima organizată a ajuns la niveluri fără precedent, iar amestecul ei în decizii politice alarmează ...
Editorial De câtva timp, a început să se vorbească, din nou, despre apartenenţa partidelor la diferite ...
Nici nu ne-am dezmeticit bine de povara pe care ne-a adus-o criza economică din urmă ...
SUPLIMENT SPANIA

FEDROM – integrare, convieţuire, cultură hispano-română

Reporter: editura September - 7 - 2012

Ca urmare a solicitărilor noastre, am primit următoarea prezentare a activităţilor desfăşurate de Federaţia Asociaţiilor de Români din Spania, pe care o publicăm.


Federaţia Asociaţiilor de Români din Spania este o grupare fără scop lucrativ, independentă de orice organizaţie politică, socială sau religioasă. Este constituită de formă voluntară, din diferite asociaţii hispano-române, care acţionează pentru integrarea cetăţenilor români în Spania.

Din punct de vedere instituţional, FEDROM a trecut de la patru asociaţii fondatoare la douăzeci, repartizate pe întreg teritoriul spaniol, consolidându-şi astfel implementarea sa în Spania, lucru care ne permite să organizăm activităţi ce promovează integral comunitatea românească pe întregul teritoriu al ţării. A crescut în mod evident volumul nostru de activităţi, prezenţa noastră în societate, precum şi capacitatea noastră de influenţă, şi datorită acestui fapt, astăzi contăm cu mai multe persoane implicate în proiectele noastre.

În perioada parcursă de la crearea Federaţiei, în anul 2004, au survenit progrese remarcabile. FEDROM ajunge, în prezent, la mii de persoane, prin intermediul proiectelor pe care le desfăşoară. Am contribuit şi contribuim în continuare la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale multor persoane, la compensarea inegalităţilor dintre acestea, la îmbunătăţirea imaginii sociale a comunităţii româneşti, la promovarea participării sociale şi recunoaşterii sale, cu scopul ca puterile publice să impulsioneze politici mai active în favoarea sa, atât în Spania, cât şi în Europa.

FEDROM şi-a sporit an de an implicarea şi prezenţa în societate, în aceste condiţii crescând şi capacitatea de influenţă care îi permite să militeze pentru conaţionalii noştri aflaţi în Regatul spaniol. Nenumăratele proiecte specifice şi activităţi derulate sunt mărturii ale unei adevărate vocaţii de a veni în sprijinul românilor din Spania. Astfel, FEDROM s-a implicat în organizarea de cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească, atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, considerând „vital să nu se piardă tradiţiile, cultura şi limba de origine ale românilor”. De altfel, inaugurarea, la sediul din Madrid al FEDROM, în iunie 2012, a Bibliotecii române „Lucian Blaga” a fost încă o coordonată majoră a efortului de menţinere a matricei identitare, prin promovarea şi difuzarea valorilor limbii şi culturii române.

Unul dintre cele mai importante programe derulate de FEDROM este cel de primire şi integrare al imigranţilor. Adevărată „poartă de intrare” în FEDROM pentru persoana care se apropie de Federaţie, acest serviciu este desfăşurat prin intermediul unor acorduri cu autorităţile locale spaniole, asigură asistenţă directă şi de întâmpinare pentru cei interesaţi, incluzând un interviu care ajută la cunoaşterea nevoilor persoanei, apoi, după caz, servicii de însoţire a persoanelor în diferite contexte ale vieţii sociale. De altfel, medierea interculturală este un instrument de lucru principal în cadrul modelului de intervenţie socială a FEDROM, acoperind cea mai mare parte a nevoii de sprijin pe care o are un român ajuns în Spania. Se pune accent pe muncă (medierea între angajatori şi muncitorii imigranţi), educaţie (munca cu instituţiile de învăţământ, sprijinul pentru şcolarizare, însoţirea părinţilor, medierea conflictelor etc), sănătate (munca în centrele de sănătate şi spitale, informaţii şi asistenţă pentru persoanele migrante sau profesioniştii din sănătate etc), locuinţă (întâlnirea dintre proprietari şi posibilii chiriaşi imigranţi, gestionarea ajutoarelor cu scopul facilitării accesului la locuinţă), mediul comunitar (impulsionarea participării imigranţilor la viaţa publică a oraşului în care locuiesc).

FEDROM se află la dispoziţia comunităţii româneşti din Spania şi printr-un serviciu de informare, orientare şi consultanţă, menit să ofere orientarea şi asistenţa necesare românilor în materie de servicii consulare, sociale, împrumuturi, teme juridice, de muncă şi formare, un serviciu de mediere lingvistică (atât de necesar românilor care nu stăpânesc limba spaniolă) sau prin programe de intervenţie socială cu caracter integral, pentru asistenţă şi integrarea populaţiei româneşti în sferele de acţiune socială.

Unul dintre programele care se detaşează prin importanţa şi impactul asupra comunităţii românilor din Spania este cel de întoarcere voluntară şi asistenţă socială, iniţiat în colaborare cu Ministerul român al Muncii şi adresat persoanelor străine rezidente în Spania care, din motive umanitare, îşi manifestă dorinţa de a se întoarce în ţară. Incluzând servicii ca asistenţă personală, pregătirea pentru întoarcere, bilet de întoarcere în ţară sau cheltuieli neprevăzute, medicaţie ori stabilirea unui ajutor economic pentru călătorie, programul se vădeşte un ajutor preţios în eventualitatea în care compatrioţi ai noştri (tot mai mulţi în ultima vreme) decid să revină în România.

Participarea şi activitatea constantă a FEDROM ca membru al Comisiei permanente în Forumul Statal pentru Integrarea Socială a Imigranţilor este relevantă pentru nivelul de implicare pe care l-a atins Federaţia în integrarea românilor în Spania, dar şi pentru păstrarea identităţii româneşti sau, când este cazul, pentru întoarcerea cu bine în ţara natală.

Centrul de Informare Europeană Europe Direct”

Din anul 2009, localitatea Coslada găzduieşte un punct de informare europeană, „Europe Direct”, finanţat de Comisia Europeană şi gestionat de FEDROM, în colaborare cu Primăria din Coslada, pentru ca toţi cetăţenii să cunoască mai bine Uniunea Europeană.

De la începutul activităţii sale, Centrul „Europe Direct” a avut ca obiectiv principal apropierea Europei de cetăţenii săi, iar atingerea lui a inclus campanii de vizibilitate a Uniunii Europene – simboluri şi valori, politici şi instituţii, priorităţi de comunicare în prezent şi în viitor. În acest context, „Europe Direct” Coslada, în care este implicată şi FEDROM, a participat la diferite activităţi în spaţii publice, pentru a realiza un contact direct cu publicul larg şi a putea asculta opiniile cetăţenilor.

Punct de informare de mare vizibilitate şi importanţă, „Europe Direct” Coslada oferă oamenilor posibilitatea să adreseze orice fel de întrebări legate de UE (cum ar fi, de exemplu, cele legate de drepturile şi oportunităţile cetăţenilor din Uniune), să dezbată chestiunile europene care îi privesc sau facilitează accesul la informaţii, documente şi publicaţii ale instituţiilor europene. „Transpunerea şi punerea în aplicare a actualelor directive privind libera circulaţie a lucrătorilor, şi în special aplicarea măsurilor referitoare la restricţiile muncitorilor români pe piaţa forţei de muncă spaniole, cu procedurile administrative greoaie şi solicitarea de documente adiţionale (autorizaţie de muncă, documente justificative privind existenţa unor venituri, dreptul la asistenţă sanitară etc.) reprezintă în momentul de faţă principalele teme de interes ale românilor care vin la Centru”, punctează Daniela Varzari, funcţionar în cadrul „Europe Direct” Coslada, care se dovedeşte astfel un instrument de mare folos pentru românii din Spania, dar şi pentru spaniolii înşişi, cu toţii cetăţeni europeni.

Membrii FEDROM – Asociaţia Hispano-română ROMÂNIA (Madrid); Asociaţia RromMadrid (A. de Henares-Madrid); Asociaţia AIPE (Castellón-C.Valenciana); Asociaţia Coslada y San Fernando (Coslada-Madrid); Asociaţia DIALOG EUROPEAN (Madrid); Asociaţia Culturală OBATALÁ (Coslada-Madrid); Asociaţia ASOCROM (Barcelona-Cataluña); Asociaţia ANEEE (Barcelona-Cataluña); Asociaţia QUORUM (Barcelona-Cataluña); Asociaţia de Femei FEMEIA (Madrid); Asociaţia ASAHIR Europa 2007 (Gijón-Asturias); Asociaţia Socio-Culturală EMINESCU (Avila-C.León);

Asociaţia DECEBAL (San Sebastian-Euskadi); Asociaţia Culturală TRICOLOR (Burgos-C.León); Asociaţia Romană SPERANŢA (Mejorada-Madrid); Asociaţia Democratică de Drepturi Umane (Valencia); Asociaţia ASRUVA (Valladolid-C.León); Asociaţia ESTEMUR (Murcia); Asociaţia Culturală de Ajutor pentru Imigranţi (Al.de Henares-Madrid); Asociaţia Juan Ramón Jiménez-Lucian Blaga (Camarma-Madrid).

Descarca revista in format pdf

Evenimente

Premiile Uniunii Ziaristilor Profesionisti - Lansarea volumului "În balansul vremurilor" -

Lansarea volumului 'În balansul vremurilor'

Uniunea Ziaristilor Profesionisti din România a premiat cele mai prestigioase creatii publicistice din anul 2015, din toate domeniile - presa scrisa, audiovizuala, carte de gen - în cadrul unei manifestari de înalta tinuta.

Marele Premiu a revenit cartii "ÎN BALANSUL VREMURILOR" - "volum-reper al jurnalismului românesc", dupa cum a punctat juriul, sub semnatura publicistului Carol Roman, director general al revistei "Balcanii si Europa".

Citeste mai mult