19
November , 2018
Monday
Interviu special acordat de preşedintele Academiei Române, acad. Ionel Haiduc -D-le preşedinte, aţi menţionat, cu prilejul ...
La fiecare început de an, pe 24 ianuarie, rememorarea solemnă a actului Unirii se înviorează ...
Timpul trece repede, iar memoria noastră e selectivă. Au trecut deja 10 ani de când ...
Adesea, în corespondenţa primită la redacţie, cetăţenii dau în vileag o întrebare care îi frământă, ...
Odată cu plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană, pe scena politică internaţională au apărut două ...
Mai mulți cititori ai revistei noastre, care îndeosebi ne scriu despre impresia pe care le-o ...
În cele peste două decenii de prezenţă în viaţa economico-socială din România, „Niro Investment Group” ...
Cei aproximativ trei milioane de români plecaţi în ultimii zece ani la muncă în Europa ...
Cea de-a treia ediţie a concursului „Le Grand Prix de l’Opéra”, desfăşurată la Opera Naţională ...
Efecte nefaste ale discriminării Stigmatizarea pe criterii etnice nu poate genera nimic bun pentru societatea britanică. ...
[caption id="attachment_5244" align="alignleft" width="300"] Ministrul Theresa May, opozant deschis al liberei circulaţii[/caption] Ministrul britanic de Interne, ...
SUPLIMENT SPANIA

Ce trebuie să ştim pentru a lucra legal în Spania

Reporter: editura April - 2 - 2013

Boli profesionale şi accidente de muncă

DDN-OSHA-workers-500Pentru a nu deveni cu uşurinţă victima unui accident de muncă în Spania, este necesar să vă desfăşuraţi activitatea în mod legal, să purtaţi echipamente de protecţie şi să vă însuşiţi normele de protecţie şi securitate a muncii, pe care să le respectaţi întocmai.
Înscrierea în sistemul de asigurări sociale a angajaţilor constituie obligaţia angajatorului, dar, în situaţia în care acesta nu o respectă, angajatul trebuie şi poate să o solicite personal. De prestaţiile de asigurare socială pot beneficia copiii şi rudele soţului/soţiei titularului. Asigurarea contra riscului producerii accidentelor de muncă şi boală profesională se încheie cu Institutul Naţional de Securitate Socială (INSS) sau cu un fond de gestiune (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social). Contribuţia pentru asigurarea riscului se plăteşte de către angajator separat de celelalte contribuţii de Asigurări Sociale, în condiţiile prevăzute pentru o persoană care lucrează legal.

În urma producerii unui accident asigurat, se acordă prestaţii precum:

– asistenţă medicală gratuită pe perioada de spitalizare şi recuperare;
– medicamente gratuite sau compensate;
– indemnizaţie pe perioada de incapacitate temporară;
– indemnizaţie pentru incapacitate permanentă totală;
– în situaţia producerii unei vătămări corporale ( pierderea unui organ, membru ) se acordă, o singură dată, o indemnizaţie în bani;
– indemnizaţie de deces;

În cazul în care un accident de muncă s-a soldat cu decesul unei persoane pe teritoriul Spaniei, familia acestuia poate obţine o pensie în valoare de 50% din valoarea ultimului salariu al lucrătorului, o indemnizaţie cu o valoare egală cu şase pensii şi un ajutor de înmormântare. Legislaţia spaniolă nu prevede obligaţia asigurării cheltuielilor aferente repatrierii corpului neînsufleţit.

 

Indemnizaţia specială, dacă moartea s-a datorat unui accident de muncă

Este o indemnizaţie care completează pensiile de văduvie şi de orfan, în cazul în care moartea celui de pe urma căruia se solicită pensia s-a datorat unui accident de muncă sau unei boli profesionale. Această sumă este echivalentă cu şase plăţi lunare din baza de reglementare a pensiei de văduvie pentru soţul supravieţuitor şi o plată lunară pentru fiecare dintre orfanii beneficiari. În cazul în care pensia se acordă părinţilor, aceştia beneficiază de 12 plăţi compensatorii, dacă trăiesc ambii părinţi, și de 9 plăţi compensatorii, dacă trăieşte doar un părinte.

Creştere a sumei datorată lipsei măsurilor de siguranţă:

Dacă Inspecţia Muncii stabilește că decesul s-a produs din cauza lipsei măsurilor de siguranţă obligatorii la locul de muncă, din cauza angajatorului, sumele menţionate anterior pot creşte cu 30-50%. Responsabilitatea acordării acestei sume cade direct asupra angajatorului care încalcă legea din cauza neîndeplinirii obligaţiilor de protecţie a muncii. Totuşi, declaraţia privind responsabilitatea este de competenţa Institutului Naţional al Asigurărilor Sociale.

 

Condiţii de acordare a asistenţei sanitare

asistenta sanitaraGuvernul de la Madrid a decis încă de anul trecut să restrângă accesul străinilor la asistenţa sanitară publică gratuită. Astfel, toţi străinii fără rezidenţă legală au fost excluşi din sistem şi, dacă vor să aibă acces la medic, trebuie să achite costul consultaţiilor sau să deţină o asigurare privată de sănătate. În aceste condiţii, Ambasada României a transmis un comunicat în care se fac precizări în legătură cu noile prevederi legislative legate de reforma în domeniul sănătăţii.

Cine beneficiază de asistenţă medicală?

De la 1 septembrie 2012, următoarele categorii de cetăţeni comunitari, inclusiv români, pot beneficia de asistenţă medicală în sistemul de sănătate public spaniol:

  • persoanele înscrise la sistemul de securitate socială spaniol (cotizanţi – angajaţi sau lucrători pe cont propriu, pensionari);
  • şomerii care primesc ajutor de şomaj contributiv;
  • şomerii care au terminat ajutorul de şomaj şi primesc în continuare alte ajutoare (subsidio por desempleo);
  • şomerii înscrişi în căutarea unui loc de muncă la serviciul statal de Ocupare spaniol (demandantes de empleo), chiar dacă nu mai primesc prestaţii, dacă au fost cotizanţi la sistemul de securitate socială spaniol;
  • persoanele care au permis de rezidenţa legală, chiar dacă nu contribuie la sistemul de securitate socială, dacă dovedesc, prin prezentarea unei Declaraţii de Impozit privind Venitul Anual ca Persoană Fizică, faptul că nu au venituri anuale de peste 100.000 de euro (beneficii din muncă, din capital, activităţi economice sau câştiguri patrimoniale);
  • membrii de familie aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate la sistemul public de sănătate (soţ/soţie, consortul/consoarta acreditaţi legal, fost soţ sau consort aflat în responsabilitatea asiguratului, urmaşii aflaţi în întreţinerea acestuia cu o vârstă inferioară celei de 26 ani sau care au un handicap egal sau superior a 65%, soră/frate care convieţuiesc şi depind economic de asigurat).

Important: Beneficiarii oricărui tip de pensie din România care au rezidenţă în Spania şi studenţii, pe perioada studiilor în această ţară, pot solicita din România formularul în baza căruia pot primi asistenţă sanitară în Spania.

Regimul de asistenţă medicală al persoanelor titulare sau beneficiare de regimuri speciale ale securităţii sociale îşi menţine statutul juridic specific (sistemul de Asigurări General al Funcţionarilor Civili ai statului, sistemul de Asigurări General Judiciar şi sistemul social al Forţelor Armate).

După recunoaşterea calităţii de asigurat sau de beneficiar de asistenţă sanitară, asistenţa medicală va fi acordată de către administraţiile medicale competente, pe baza prezentării cardului individual de sănătate.

Precizare: Comunităţile Autonome vor aplica diferenţiat noile reglementări.

Care sunt condiţiile în care persoanele care nu sunt asigurate pot beneficia de asistenţă medicală?

Acele persoane care nu au condiţia de asigurat sau de beneficiar de asistenţă sanitară vor putea obţine prestaţia de asistenţă medicală prin plata unei contra-prestaţii corespondente sau a unei cote derivate, prin înscrierea la o convenţie specială. De asemenea, în anumite cazuri, facturile se vor remite, pentru plată, statelor de origine.

Cazurile speciale în care se acorda asistenţă medicală (excepţii):

Străinii neînregistraţi sau autorizaţi ca şi rezidenţi în Spania vor primi asistenţă medicală gratuită în următoarele situaţii:

  • urgenţă pentru boli grave sau accidente, oricare ar fi cauza lor;
  • asistenţă în perioada pre-natală, natală şi post-natală;
  • persoane cu vârsta de până la 18 ani.

Foarte important:

În cazul în care consideraţi că nu vi se acorda asistenţă sanitară în conformitate cu legislaţia în vigoare, vă sugerăm să utilizaţi mijloacele legale puse la dispoziţie pentru solicitarea de detalii suplimentare sau depunerea unei reclamaţii, respectiv să vă adresaţi Birourilor spaniole de securitate socială din raza domiciliului dumneavoastră. Totodată, puteţi contacta Ambasada României la Madrid la tel. 91/350 18 81, la adresa de e-mail:comunicacion.publica@embajadaderumania.es sau www.facebook.com/ambasada.madrid.

Descarca revista in format pdf

Evenimente

Premiile Uniunii Ziaristilor Profesionisti - Lansarea volumului "În balansul vremurilor" -

Lansarea volumului 'În balansul vremurilor'

Uniunea Ziaristilor Profesionisti din România a premiat cele mai prestigioase creatii publicistice din anul 2015, din toate domeniile - presa scrisa, audiovizuala, carte de gen - în cadrul unei manifestari de înalta tinuta.

Marele Premiu a revenit cartii "ÎN BALANSUL VREMURILOR" - "volum-reper al jurnalismului românesc", dupa cum a punctat juriul, sub semnatura publicistului Carol Roman, director general al revistei "Balcanii si Europa".

Citeste mai mult