19
December , 2018
Wednesday
Până în ziua de astăzi, se simt însemne în cultura şi comportamentul nostru, ce atestă ...
E bună migraţia românilor sau nu? Verdictul pluteşte, încă, în incertitidine, dar sigur este că ...
Nici nu ne-am dezmeticit bine de povara pe care ne-a adus-o criza economică din urmă ...
declară dl. Bogdan Stanoevici, Ministrul delegat pentru Românii de Pretutindeni În cadrul unei prime întâlniri a ...
„România este ţara unde se nasc unele dintre cele mai strălucite minţi din lume. Aici, ...
ES Andreas von Mettenheim, Ambasadorul Germaniei la Bucureşti „Românii care trăiesc în Germania nu reprezintă nici ...
În numerele viitoare ale revistei vom publica prezentări ale altor partide importante ce au jucat ...
Spre deosebire de anul politic, anul cultural 2012 nu a fost unul cu multe evenimente ...
Eugen Tomac - secretar de stat, Departamentul pentru românii de pretutindeni, din cadrul Guvernului României ...

Archive for 2014

Revista „Balcanii şi Europa” a primit „Distincţia Culturală” a Academiei Române

Reporter: editura December - 23 - 2014 Comments Off on Revista „Balcanii şi Europa” a primit „Distincţia Culturală” a Academiei Române

Academia Română, cel mai înalt for de consacrare culturală şi ştiinţifică, a acordat revistei „Balcanii şi Europa” Diploma „Distincţia Culturală”, în linia premierii  creativităţii performanţei româneşti în diferite domenii ale vieţii economice, sociale şi culturale. Academia Română a ţinut astfel să onoreze parcursul meritoriu al unei publicaţii unicat în peisajul mass-media româneşti, prin abordarea cu precădere a tematicii zonei Balcanilor, realizată în condiţii profesioniste, la un înalt standard al demersului jurnalistic, slujind interesul naţional şi susţinând activ integrarea României în structurile euro-atlantice.

DSCN6923

Publicaţie a societăţii civile, susţinută de NIRO Investment Group, de-a lungul anilor şi-a păstrat independenţa, obiectivitatea şi profesionalismul. Revista a continuat neabătut proiectul iniţial de a servi interesele României, precum şi integrarea firească în cadrul Uniunii Europene şi NATO, de la primul număr, din anul 2000, şi până la cel aniversar, numărul 150, din decembrie 2014.

Mai pot fi consemnate galele organizate cu prilejul acordării în fiecare an de Premii onorifice unor remarcabili reprezentanţi ai societăţii româneşti, cu realizări notabile în diverse domenii.

Diploma „Distincţia Culturală” conferită revistei „Balcanii şi Europa” a fost înmânată de acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române scriitorului Carol Roman, director general al revistei, în ziua de vineri, 19 decembrie 2014, în sesiune solemnă a Adunării Generale a Academiei. Referindu-se la revista premiată, preşedintele înaltului for a apreciat reuşitele publicistice de-a lungul celor 15 ani de existenţă- iniţiativele, articolele de analiză, diferitele contribuţii ale unor eminente personalităţi din ţară şi de peste hotare, precum şi interesul acordat românilor din diaspora.

Diploma Academia Romana

NIRO Investment Group – 20 de ani, Balcanii si Europa – 15 ani

Reporter: editura December - 6 - 2014 Comments Off on NIRO Investment Group – 20 de ani, Balcanii si Europa – 15 ani

● Revista „Balcanii şi Europa”, încă din momentul apariţiei sale, a fost o experienţă unică în presă, din perspectiva zonei balcanice, căreia i s-a dedicat de-a lungul celor 15 ani. Avem satisfacţia să constatăm, după apariţia unui număr de 150 de ediţii ale revistei noastre, că strădaniile redacţiei, sprijinite de „Niro Investment”, de preşedintele său, dl. Nicolae Dumitru, au fost apreciate şi susţinute de preşedinţi de stat, prim-miniştri, miniştri, ambasadori, directori de bănci şi mari investitori, performeri din lumea culturală şi sportivă etc., precum şi de colaboratori de primă mărime, ziarişti, scriitori, reputaţi analişti politici.

Balcanii si Europa_2-3

 

●Revista menţine relaţii de colaborare cu personalităţi ale vieţii social-politice din România şi de peste hotare, desfăşoară legături directe în primul rând cu misiunile diplomatice ale ţărilor balcanice, ale altor ţări europene, precum şi cu cele ale României în aceste state.

coperti Balcanii

●Susţinerea materială din partea companiei „NIRO Investment Group” a făcut posibil ca publicaţia să rămână necondiţionată de partizanate şi să-şi desfăşoare activitatea fără ingerinţe în politica redacţională, „Balcanii şi Europa” devenind o adevărată publicaţie a societăţii civile româneşti.

● Revista „Balcanii şi Europa”, din îndemnul preşedintelui său, dl. Nicolae Dumitru, a iniţiat şi susţine de numeroşi ani un ciclu de publicaţii –supliment dedicate compatrioţilor noştri aflaţi la muncă în străinătate, realizate şi expediate în Spania, Italia, Anglia, Franţa, Germania, Belgia, Olanda, precum şi confraţilor noştri din jurul României.

Premiile anuale ale revistei „Balcanii şi Europa”, atribuite unor prestigioase personalităţi din diferite domenii, au consemnat importante evenimente din ştiinţă, economie, cultură, realizate prin muncă şi talent, rezultate benefice societăţii.

 


LA CEAS ANIVERSAR

sigla NIRO-640p

NIRO INVESTMENT este un important grup de firme 100% private româneşti, care a desfăşurat, încă de la înfiinţarea sa, în anul 1993, o vastă paletă de proiecte antreprenoriale de succes în România şi a devenit un membru important al economiei şi societăţii româneşti.

● Toate programele sale de afaceri şi investiţii înfăptuite în cei peste 20 de ani de existenţă au fost realizate în integralitate în mediul de afaceri privat şi nu s-au derulat niciodată afaceri cu statul român, direct sau prin intermediari.

●Principalele firme ale grupului au fost declarate de către Ministerul Finanţelor Publice ca Mari Contribuabili la Bugetul de Stat, plătind numai în ultimii 10 ani peste 375 milioane de RON. Această certificare demonstrează rolul important pe care firmele îl ocupă în economia românească, precum şi îndeplinirea integrală şi la termen a obligaţiilor faţă de stat.

cocarde 15-20 de ani●Prin proiectele sale de dezvoltare în afaceri, NIRO INVESTMENT – cu cei 600 de salariaţi şi peste 5.000 de colaboratori – a creat direct şi indirect peste 25.000 de locuri de muncă, în special pentru categoriile sociale cu venituri mici şi a generat apariţia a mii de întreprinderi mici şi mijlocii la nivel naţional. NIRO INVESTMENT a contribuit la apariţia şi dezvoltarea unor comunităţi multiculturale.

●Programele de investiţii cu o valoare de peste 1,1 miliarde de RON s-au concretizat în proiecte comerciale, rezidenţiale, industriale şi turistice, cu o suprafaţă construită de peste 280.000 de metri pătraţi, realizate atât din veniturile proprii, cât şi prin contractarea de credite bancare.

●În cei peste 20 de ani de existenţă, firmele grupului NIRO şi-au achitat întotdeauna integral şi la termen obligaţiile de plată către stat, instituţiile creditoare şi partenerii de afaceri.

●Grupul de Firme NIRO este un membru important şi activ al societăţii româneşti prin sutele de programe cu impact social pozitiv care au însumat doar în ultimii 10 ani peste 35 milioane de RON şi au condus la sprijinirea comunităţilor locale aflate în dificultate, a categoriilor sociale defavorizate, a numeroase fundaţii şi asociaţii, a şcolilor, tinerilor supradotaţi, a performanţelor artiştilor şi sportivilor români.

 

Năzuinţe mari

Reporter: editura December - 6 - 2014 Comments Off on Năzuinţe mari

După „lupte seculare”…, vorba lui Caragiale, în cele din urmă, după două „ture” de înaltă tensiune, am ales şi noul nostru preşedinte, în persoana domnului Klaus Iohannis, candidat al Alianţei Creştin Liberale, într-o atmosferă de vrăjmăşie naţională, în care contestaţiile de diferite tipuri, şi în primul rând cea referitoare la slaba organizare a alegerilor pentru românii din străinătate, vor continua să anime spiritele şi ne vor prelungi adaptarea la situaţia ivită. Şi din nou ne vom aminti de o veche zicere: „Fiecare popor are conducătorii pe care îi merită”. Deci, va trebui să sperăm într-un viitor propice dezvoltării, prin eforturile unite ale întregii naţiuni.

carol romanCu toţii cunoaştem hibele pe care le avem de învins şi că doar printr-o lucrare comună a tuturor românilor din ţară şi străinătate vom putea răzbi prin aceste timpuri deloc roze pentru noi, pentru Europa, pentru întreaga lume.

Vor trebui spulberate multe mituri fabricate artificial. Dintre acestea, ne vom referi , de pildă, la mitul că europarlamentarii noştri ar munci pe brânci la Bruxelles; că ar introduce idei valoroase în rapoarte, în declaraţii, în studii europene, că ar participa neprecupeţindu-şi orele din zi şi din noapte în cadrul unor comisii de cercetări în toate colţurile Europei, că ar participa activ în comisii de mare importanţă, cum este Comisia de afaceri economice şi monetare, în cele de afaceri externe, de afaceri juridice, de transporturi şi turism, pentru dezvoltare şi în care vor excela prin activitate şi influenţă. Este o altă iluzie pe care ne-o risipeşte Institutul European pentru Democraţie Participativă, care îmbină analiza calitativă şi cantitativă a activităţilor.

Un alt mit ce ar trebui spulberat degrabă ar fi acela că ne-am pus de-acum serios pe treabă şi am fi pornit năvalnic spre îndreptarea în economie a unor lucruri strâmbe. Poate că s-a făcut câte ceva, însă… De exemplu, mai ieri livram pieţei franceze carne brută în valoare de 3,3 milioane euro şi cumpăram de la aceştia mezeluri diferite şi produse din carne în valoare de 5,5 milioane euro. În Italia trimiteam la export lână brută şi fire textile de 28 milioane euro şi cumpăram din Peninsulă îmbrăcăminte, confecţii şi tricotaje de 140 milioane euro. De asemeni, ungurii importau de la noi piei brute de 2,4 milioane euro şi ne vindeau încălţăminte din piele de 17 milioane euro; în Germania trimiteam la export legume şi fructe de 16,9 milioane euro, pe care le reîntorceam sub formă de conserve şi dulceţuri de 31 milioane euro. Dar ce, ai noştri nu pot fabrica mezeluri, pantofi, confecţii, dulceţuri şi conserve, care altădată erau preţuite peste tot? Ar fi o temă de reflecţie şi de acţiune, aşa după cum promite noul preşedinte, căruia îi urăm succes în înalta responsabilitate pe care şi-a asumat-o şi care i-a fost încredinţătă de alegători care l-au preferat.

Şi ar mai trebui să fie demantelată o iluzie: cum că forţe retrograde ale dreptei radicale ungare s-ar fi potolit şi n-ar mai atenta, ca de atâtea alte ori, la teritorii româneşti din Transilvania. În acest caz, doar printr-o atitudine fermă, consecventă, de definire în permanenţă a drepturilor pe care le are poporul român asupra teritoriului său naţional se pot construi mai departe şi dezvolta fructuos relaţiile între două ţări, membre ale Uniunii Europene şi ale NATO.

Noul nostru preşedinte este aşteptat să se înfrunte voiniceşte cu realitatea, cu adevărata realitate pe care o parcurgem, să unească toate forţele creatoare ale societăţii, indiferent de unde ar proveni şi să încerce să ne dea o speranţă spre mai bine, într-o Europă dispusă să ia măsuri energice pentru redresare economică şi progres.

Carol Roman

1 Decembrie 1918

Reporter: editura December - 6 - 2014 Comments Off on 1 Decembrie 1918

1 Decembrie 1918 – Pagină înălţătoare a istoriei româneşti

La 1 Decembrie 2014 se împlinesc 96 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai înălţătoare a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale este opera întregii naţiuni române.

Citirea Declaraţiei de la Alba Iulia

Citirea Declaraţiei de la Alba Iulia

Reîntregirea naţională a statului unitar român începea cu unirea primei provincii româneşti cu România – Basarabia. Datorăm cinstire curajului românilor care, în faţa ameninţărilor Rusiei şi Ucrainei, proclamau independenţa Basarabiei (24 ianuarie/6 februarie 1918). La 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul Ţării, care cuprindea reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor, a adoptat, cu majoritate de de voturi, hotărârea Basarabiei de a se uni cu România. Al doilea mare moment a avut loc la 15/28 noiembrie 1918, când Congresul general al Bucovinei, format din reprezentanţii aleşi ai românilor şi ai naţionalităţilor din Bucovina, a hotărât, în unanimitate, „unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu regatul României”. Şi mişcarea naţională a românilor din Transilvania s-a amplificat. În leagănul civilizaţiei româneşti, năzuinţa de unire fusese de veacuri un deziderat sfânt. În acest context, la 29 sep./12 oct. 1918 s-a întrunit, la Oradea, Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român şi a adoptat în unanimitate o declaraţie privind hotărârea naţiunii române din Transilvania de a se poziţiona „printre naţiunile libere”. Declaraţia de la Oradea, care afirma dreptul naţiunii române la autodeterminare, precum şi ideea convocării Adunării Naţionale, a reprezentat un act cu o semnificaţie istorică deosebită privind procesul de unificare naţională. Vasile Goldiş sintetiza atunci că „naţiunea română pretinde cu tot dreptul deplina sa independenţă de stat”. Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, convocată pentru data de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, a fost considerată de contemporani decisivă pentru unitatea naţională a tuturor românilor. Pe lângă cei 1.228 de delegaţi, la Alba, au venit, după cum menţionează contemporanii, peste 100.000 de români din toate colţurile Transilvaniei, „cât cuprindea ochiul numai om şi om în continuă mişcare, producând un vuiet de parc-ar fi fost talazurile mării în vreme de furtună”. Textul Rezoluţiei Marii Adunări de la Alba Iulia – şi implicit al Marii Uniri – a fost aprobat cu entuziasm, devenind documentul istoric prin care se înfăptuia visul de veacuri al poporului român: România Mare. La 11/24 decembrie 1918, regele Ferdinand emitea Decretul-lege de unire a Transilvaniei cu vechea Românie. „Mă închin cu evlavie celor cari, în toate vremurile şi de pretutindeni, prin credinţa lor, prin munca şi jertfa lor, au asigurat unitatea naţională şi salut cu dragoste pe cei care au proclamat-o într-un glas şi simţire de la Tisa până la Nistru şi până la Mare”, arăta monarhul.

Sărbătorirea Zilei Naţionale de către românii din toată lumea

Sărbătorirea Zilei Naţionale de către românii din toată lumea

Românii au ştiut să aprecieze aşa cum se cuvine acest înălţător moment din istoria patriei. După 1989, 1 Decembrie a devenit Ziua Naţională a României. Până atunci, Ziua Naţională a fost, între 18661947, ziua de 10 mai, apoi, între 19481989, ziua de 23 august. Primul 1 Decembrie ca Zi Naţională a fost marcat la Alba Iulia, în 1990. De atunci, în fiecare an, atât la Alba Iulia, cât şi în toate oraşele mari din întreaga ţară au loc manifestări şi ceremonii prilejuite de aniversarea zilei de 1 Decembrie, evenimente care îi reunesc pe românii de pretutindeni.

Privind în urmă, constatăm că Marea Unire nu a fost rezultatul unei victorii militare şi nici opera vreunui politician sau guvern. A fost încununarea unui val naţional care nu s-a oprit până nu a înfăptuit un vis vechi de veacuri: reîntregirea naţională. Această realitate se confruntă azi cu provocările majore generate de tendinţele de globalizare. Pe de o parte, din perspectiva simbolisticii şi însemnătăţii sale, 1 Decembrie este o reflectare a noţiunii de existenţă a naţiunii într-un stat naţional. Pe de altă parte, însă, astăzi, globalizarea are tendinţa de a modifica acest cadru de referinţă. Economia globală şi revoluţia informaţională au reconfigurat profund două dintre trăsăturile centrale ale statului modern: suveranitatea şi teritorialitatea. Cu atât mai mult, în aceste repere ale lumii contemporane, o Zi Naţională care marchează unitatea transmite un mesaj dens, cu o profundă încărcătură patriotică.

O ilustrare a acestei continuităţi a unităţii românilor este faptul că 1 Decembrie este celebrat în toată ţara, ca şi în afara graniţelor, de comunităţile de români din toată lumea care îşi îndreaptă inima şi gândul spre Ţara lor.

  • Mă închin cu evlavie celor cari, în toate vremurile şi de pretutindeni, prin credinţa lor, prin munca şi jertfa lor, au asigurat unitatea naţională şi salut cu dragoste pe cei care au proclamat-o într-un glas şi simţire de la Tisa până la Nistru şi până la Mare” (Regele Ferdinand I)
  • În ziua aceasta, poporul român din tot cuprinsul plaiurilor de dincoace de Carpaţi şi-a rostit voinţa nestrămutată de a se uni cu fraţii lui de un sânge din România. Prin această rostire înţeleaptă, unitatea neamului nostru e desăvârşită. Dacia lui Traian şi România unită pe timp scurt de Mihai Viteazul şi-a luat fiinţă pentru toate timpurile cât va trăi neamul românesc pe pământ” (ziarul „Libertatea” din anul 1918).

„Toate drumurile duc la… SIBIU”

Reporter: editura December - 6 - 2014 Comments Off on „Toate drumurile duc la… SIBIU”

Revista „Balcanii şi Europa” nr. 73/2007 consemna desemnarea Sibiului drept Capitală Culturală Europeană, eveniment care venea ca o urmare firească a faptului că oraşul, sub conducerea primarului Klaus Iohannis, şi a administraţiei sale, devenise un model urban.

Coperta Balcanii si Europa - 2007

Coperta Balcanii si Europa – 2007

În acest context, revista noastră a publicat pe copertă imaginea primarului Klaus Iohannis, împreună cu dl. Hans-Gert Pőttering, preşedinte al Parlamentului European, cu următorul text: „Toate drumurile duc la… Sibiu”, plin de înţelesuri şi pentru zilele noastre.

Sibiul – în floare

Suntem cu toţii martori- iar cei mai norocoşi, spectatori la faţa locului – ai unor manifestări de înaltă ţinută artistică desfăşurate în Sibiu, care, pe drept, işi merită titlul de Capitală Culturală Europeană a anului 2007. Deschiderea sezonului estival – vârful activităţilor acestui demers cultural fără precedent – s-a constituit într-o convingătoare promisiune pentru ceea ce va urma. Căci de acum vor continua să fie puse în operă unele din cele mai importante proiecte culturale, din 500 aprobate, unele de tradiţie, altele cu statut internaţional. Nu există domeniu, sector al vieţii spirituale care să nu fie reprezentat prin ceea ce are mai bun Sibiul, vechi centru istoric, oraş modern situat în inima României, deschis cu toată fiinţa sa spre Europa. Mare parte din aceste proiecte au “bătaie lungă”, deschizând sau întărind o necesară şi benefică cooperare internaţională.

Sibiul este scena de pe care România îşi trimite mesagerii săi culturali spre Europa, spre toată lumea.

 

În semn de înaltă recunoaştere

Reporter: editura December - 6 - 2014 Comments Off on În semn de înaltă recunoaştere

„Balcanii şi Europa” a consemnat, de-a lungul anilor, importantele premii, diplome şi trofee cu care a fost distins „NIRO Group”, preşedintele său, dl. Nicolae Dumitru, pentru activitatea de înaltă calitate şi managementul de succes practicat atât pe piaţa română, cât şi pe cea internaţională. Am dorit în acest mod să punctăm faptul că suntem susţinuţi de o companie puternică şi performantă, cu capital românesc, a cărei activitate de înaltă calitate, implicare în viaţa socială şi în acţiuni umanitare au fost pe deplin recunoscute în ţară şi peste hotare.

sigla NIRO 20 de ani

Nicolae Dumitru

Nicolae Dumitru

Premiul internaţional „Excelenţă în Managementul Afacerilor –Europa 2006” i-a fost conferit firmei „S.C. NIRO’95 IMPEX S.A.” şi înmânat preşedintelui grupului NIRO, dl. Nicolae Dumitru, la festivitatea din Luxemburg, de către directorul general al revistei „Actualidad”, Luis Abello, pentru seriozitate în afaceri, tenacitate în gândire şi execuţie, dar mai ales pentru finalitatea investiţională care a atras admiraţia şi recunoaşterea specialiştilor în domeniu. O înaltă distincţie, „Premiul European al Calităţii”, i-a fost conferită în anul 2008 firmei „NIRO Group”, preşedintelui acesteia, de către Summit-ul liderilor din Oxford, pentru eforturi continue de atingere a înaltei calităţi în concordanţă cu standardele europene. Este unul dintre cele mai prestigioase evenimente care au loc în Marea Britanie, ce atrage participanţi din peste 20 de ţări din toată lumea, reunind comunitatea oamenilor de afaceri şi reprezentanţi de vârf ai guvernelor din Uniunea Europeană, Rusia, CSI, ţări în curs de dezvoltare şi din Orientul Mijlociu.

Anul 2011 consemna alte importante recunoaşteri pentru „NIRO”: Trofeul din partea „Quality Summit New York” – „International Award for Excellence and Business prestige. Gold”, precum şi Trofeul din partea Federaţiei Române de Handbal – 75 de ani.

Pentru a evidenţia faptul că an de an Primăria Sectorului 2 are în „NIRO Investment Group” un partener stabil în derularea activităţilor socio-culturale, Grupul de firme „NIRO” a fost distins, în anul 2012, cu Premiul de Excelenţă” pentru implicarea activă în derularea programului de responsabilizare socială, corporatistă şi dezvoltare durabilă a Sectorului 2.

Totodată, am relatat şi despre faptul că grupului de firme „NIRO” i-a fost acordat „Certificatul de atestare a calităţii ISO 9001”, pentru calitatea serviciilor şi produselor. De asemeni, preşedintele „NIRO Group” a fost distins cu „Diploma şi Trofeul România 2000”, pentru excelenţă în afaceri, implicare în proiecte sociale de excepţie şi pentru susţinerea sportului olimpic, de către Fundaţia „România 2000” şi cotidianul „Ultima oră”.

În anul 2013, dl. Nicolae Dumitru a primit Diploma şi titlul de membru de Onoare din partea Asociaţiei pentru Diplomaţie Publică. Şi Banca Naţională a României i-a acordat d-lui Nicolae Dumitru „Placheta de Excelenţă”. De asemeni, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România a distins „NIRO” cu Medalia de Onoare.

“NIRO Group” – decenii de mărinimoasă implicare socială

Reporter: editura December - 6 - 2014 Comments Off on “NIRO Group” – decenii de mărinimoasă implicare socială

O sinteză a contribuţiei uneia dintre cele mai importante companii româneşti la evoluţia societăţii

sigla NIRO 20 de ani

„Este o companie care a înţeles că beneficiile economice nu reprezintă nimic dacă nu sunt completate armonios de proiecte sociale menite să îmbunătăţească viaţa comunităţii din care face parte. Toate aceste reuşite au fost dobândite respectând întotdeauna oamenii şi promisiunile făcute. Nicolae Dumitru, preşedinte NIRO.

Revista noastră a considerat încă de la înfiinţare că este de datoria sa să consemneze aspectele cu impact social desfăşurate de grupul de firme „NIRO”, companie care s-a implicat responsabil în viaţa socială, culturală, sportivă şi spirituală a societăţii.

Balcanii şi Europa” a realizat, în cei 15 ani de activitate, o panoramă a acţiunilor cu valenţe sociale ale unei companii româneşti – „NIRO Group” – care în 2014 împlineşte 20 de ani de la înfiinţarea primei firme din componenţa sa.

Semnare Parteneriat Primaria Sector 2

Semnare Parteneriat Primaria Sector 2

Motivat umanitar, „NIRO Group” a fost omniprezent în palierele sociale în care a fost nevoie stringentă de sprijin, sub deviza „Investind în oameni, investim în viitor”, pentru a fi aproape de oameni şi a-i putea ajuta. Revista a consemnat aprecierea unanimă de care s-a bucurat Parteneriatul public-privat cu primăria Sectorului 2 din Bucureşti, încheiat în anul 2006, un concept nou, ce integrează mediul de afaceri în viaţa comunităţii în care activează. Programul a inclus zeci de proiecte ale Programului de Responsabilizare Socială Corporatistă realizat de cei doi parteneri: Proiectul Sportiv „Mens sana in corpore sano”, cel recreativ intitulat „Spectacol de Vacanţă”, acordarea de Premii de excelenţă – cum ar fi „Arta nu are vârstă”, „Oscar pentru inteligenţă” etc. – aniversări ale cetăţenilor, programele de implicare socială „Cartier de cartier” şi „România Pitorească, proiecte educative care au inclus acordarea de burse de studii. „Parteneriatul reprezintă dorinţa de implicare a NIRO Group în activităţi care înseamnă un beneficiu pentru comunitatea locală în cadrul căreia funcţionăm. Orice companie are datoria morală de a întoarce comunităţii ajutorul pe care i l-a dat încă de la înfiinţare”, consideră dl. Nicolae Dumitru, preşedintele „NIRO Group”. În acest parteneriat, Grupul „NIRO” a investit până în prezent peste 1 milion de euro, arătam în paginile revistei.

În anul 2007, grupul de firme „NIRO” a fost sponsor și susţinător al eforturilor comune de renovare a spitalului de copii „Marie Curie”. Un alt moment de referinţă al implicării sociale a „NIRO Group” a fost sprijinul acordat sergentului în rezervă Daniel Porumb, în vârstă de 30 ani, rănit în cursul unei misiuni în Irak, în anul 2007, şi imobilizat la pat. Militarul a putut pleca în China, la Beijing, pentru un tratament de specialitate, „NIRO” asigurând financiar spitalizarea şi intervenţia medicală, cu suma de 35.000 de euro.

Nadia si sportive CSS2

Nadia si sportive CSS2

Revista a reflectat în paginile sale investiţia Grupului „NIRO” în sportul românesc, concretizată prin acordarea de sprijin material mai multor Federaţii şi premii în bani celor mai valoroşi sportivi români. În anul 2007, alături de Nadia Comăneci, „NIRO” a acordat zece burse pentru gimnastele de la Grupul Sportiv Şcolar nr. 2, din Bucureşti. Iar în anul 2008, „NIRO Investment Group” a fost sponsorul oficial al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, susţinând participarea echipei României la Jocurile Olimpice de la Beijing. Ulterior, Grupul a organizat un eveniment în cadrul căruia a premiat sportivii români medaliaţi la Jocurile Olimpice cu 10.000 euro medalia de aur, 5.000 euro medalia de argint şi 3.000 euro medalia de bronz. „Balcanii şi Europa” a consemnat faptul că „NIRO Investment” susţine mai multe discipline sportive, printre care canotajul, secţiile de volei şi rugby aparţinătoare clubului Dinamo, ca şi Federaţia de Popice şi Federaţia Română de Handbal. De asemeni, am abordat evenimentul prin care „NIRO Investment” devenea, în octombrie 2010, partener oficial al Federaţiei Române de Handbal, susţinând financiar cele două echipe naţionale, băieţi şi fete, seniori, în pregătirea şi participarea acestora la Turneul final al Campionatului European feminin din Danemarca şi Norvegia şi la turneul final al Campionatului Mondial masculin din Suedia. În paralel, tot în anul 2010, „NIRO Investment Group” a sprijinit înfiinţarea primului Institut privat de istorie din România.

În paginile revistei am relatat despre faptul că în 2011, urmare benefică a sprijinului financiar acordat de „NIRO”, handbalista Cristina Neagu aducea o performanţă excepţională handbalului românesc, câştigând „Balonul de Aur” şi fiind desemnată drept cea mai bună handbalistă a lumii. De altfel, în vara aceluiaşi an, „NIRO Investment Group” a oferit handbalistelor din „Naţională” un cec în valoare de 100.000 de euro, onorându-şi deviza de a premia performanţa. Suport financiar a primit în continuare şi ciclismul, „NIRO” fiind, de altfel, este cel mai vechi partener al Federaţiei Române de Ciclism şi Triatlon (din anul 1994). Pentru ataşamentul manifestat consecvent, timp de două decenii, faţă de acest sport tradiţional, Federaţia Română de Ciclism şi Triatlon a hotărât desemnarea ca Preşedinte de Onoare a d-lui Nicolae Dumitru.

as1Publicaţia a abordat şi implicarea „NIRO”, prin sponsorizări, în domeniul educaţiei. Am semnalat dotarea corespunzătoare a mai multor şcoli şi grădiniţe în anul 2011, prin donarea unui număr de 30 de calculatoare elevilor de la Şcoala nr. 62 şi Şcoala nr. 199, din Bucureşti, precum şi îmbrăcăminte şi jucării la Grădiniţa nr. 160. În acelaşi an, „NIRO Investment Group” dovedea solidaritate umană prin reacţia promptă de ajutorare a victimelor inundaţiilor. Grupul a suvenţionat chiar din primele zile ale calamităţilor trimiterea unor ajutoare, în valoare de 11.000 de euro. Exemplul Grupului a fost urmat de reacţia colectivă a oamenilor de afaceri din marele Complex Comercial „Dragonul Roşu”, din cadrul „NIRO Investment Group”, de Comunitatea Oamenilor de Afaceri Chinezi din Complexul Comercial şi de Asociaţia Culturală a Kurzilor şi Oamenilor de Afaceri Kurzi din România, care au organizat o campanie pentru strângerea de ajutoare.

În paginile revistei s-au regăsit şi acţiunile de sprijin ale „NIRO Investment Group” pentru Asociaţia „Ovidiu Rom”, care susţine introducerea copiilor în programele unor şcoli şi grădiniţe. În cadrul acestui parteneriat care a debutat în anul 2011, Grupul de firme condus de dl. Nicolae Dumitru s-a implicat în ajutorarea unui număr de 1.300 de copii săraci din 19 comunităţi aflate în 11 judeţe ale ţării. De asemeni, Grupul şi-a continuat eforturile de derulare a programului de şcolarizare „Fiecare copil în grădiniţă”, care a vizat, în timp, mii de copii lipsiţi de mijloace materiale din zeci de comunităţi, donând importante sume de bani. De exemplu, în calitate de sponsor tradiţional al Asociaţiei „Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială”, „NIRO Investment Group” a acordat sprijin material copiilor săraci de pe raza unor comune din judeţul Călăraşi.

În anul 2012, am publicat articole referitoare la faptul că „NIRO” s-a aflat din nou în primele rânduri ale ajutorării sinistraţilor, de data aceasta victime ale unor zăpezi devastatoare. Atunci, Complexul Comercial „Dragonul Roşu”, alăturându-se Ambasadei R.P. Chineze şi Comunităţii oamenilor de afaceri chinezi, a luat parte la o serie de acţiuni de strângere a numeroase articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte şi a unor sume de bani cu care au fost cumpărate produse alimentare neperisabile. Datorită contribuţiei comercianţilor chinezi, turci, kurzi şi români care au făcut donaţii, au fost colectate circa 20.000 de euro şi mărfuri în valoare de aproximativ 30.000 de euro. În acelaşi areal al implicării sociale a Grupului „NIRO”, „Balcanii şi Europa” a reflectat sprijinul primit în anul 2012 de Asociaţia „Şansa ta”, pentru proiectul „Zâmbetul din cutie”, în cadrul căruia peste 5.000 de copii dintre cei mai nevoiaşi din 25 de sate şi comune au primit daruri de Crăciun. Am menţionat totodată faptul că, pe parcursul anilor, preşedintele grupului de firme „NIRO”, dl. Nicolae Dumitru, împreună cu întreg consiliul de administraţie, a contribuit cu importante sume de bani la renovarea unor şcoli în Bucureşti şi judeţul Ilfov.

Lansare Carte

Lansare Carte

Activitatea „NIRO Investment Group” în viaţa societăţii româneşti are şi o semnificativă componentă culturală şi spirituală. „Balcanii şi Europa” a consemnat sponsorizarea editării de cărţi, organizării de expoziţii de pictură şi sculptură sau finanţarea de proiecte de cercetare pe termen lung în diferite domenii. Am relatat despre faptul că Editura „Balcanii şi Europa”, din cadrul „NIRO Group”, a publicat lucrări importante, precum „Istoria vie a comunităţilor româneşti de pretutindeni”, „Parteneriatul public-privat şi valenţele sale sociale”, „Oameni, umbre si fantome – o viaţă printre ziare” sau „Elite rome”. De asemeni, a fost posibilă apariţia unor lucrări ştiinţifice, cum este volumul „Şcoala Zeilor”, de Stefano Elio D’Anna, editat sub egida „European School of Economics”. Tot „NIRO” a acordat sprijin financiar, prin premiere, unor apariţii editoriale importante ale anului 2011, editate de „Fundaţia Culturală Magazin Istoric”. „Balcanii şi Europa” a punctat în paginile sale şi tipărirea, cu sprijinul „NIRO”, a unui impresionant tom intitulat „Istoria Chinei şi a civilizaţiei chineze – România şi China”.

IMG_5217Pe lista numeroaselor sponsorizări acordate de „NIRO” se află şi dezbaterea „Despre ideea naţională”, organizată de Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (ISPRI), la Academia Română, Festivalul Internaţional de Film „B-EST”, ediţia a V-a, finanţarea Premiilor Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Premiile Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti şi Premiile anuale oferite de revista „Balcanii şi Europa” unor prestigioase personalităţi din viaţa politică, economică şi culturală. „NIRO” a fost, totodată, de-a lungul anilor, sponsor oficial al Olimpiadelor de Limba Romă şi Istoria, Cultura şi Civilizaţia Romilor, organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, împreună cu Centrul de Studii Rome.

Biserica Visarion

Biserica Visarion

În paginile noastre am reflectat şi sprijinul acordat de Grupul „NIRO” pentru lăcaşele de cult. De implicarea discretă a „NIRO” în îmbunătăţirea activităţii bisericilor au beneficiat Arhiepiscopia Bucureştilor, biserica „Sf. Visarion”, Parohia „Vatra Luminoasă” Biserica „Sf. Vineri”, din cartierul Drumul Taberei sau biserica din localitatea Malul Spart.

Întâlniri onorante

Reporter: editura December - 5 - 2014 Comments Off on Întâlniri onorante

Cu prilejul înmânării Premiului „Omul Anului 2010”
E.S. Ilham Aliyev, preşedinte al Republicii Azerbaidjan, la Palatul Prezidenţial, Baku

Inmanare Premiu Ilham AliyevO delegaţie condusă de domnul Nicolae Dumitru, preşedintele „NIRO Investment Group”, s-a aflat la Baku, la începutul anului 2011.

Înmânarea Premiului s-a desfăşurat într-o atmosferă amiabilă, cu care prilej preşedintele Azerbaidjanului a avut cuvinte frumoase de apreciere la adresa României.

În acelaşi timp, şi-a exprimat recunoştinţa pentru Premiul primit, menţionând că distincţia acordată de revista „Balcanii şi Europa” se constituie într-un indicator al bunei colaborări dintre cele două ţări.

Vizita delegaţiei conduse de preşedintele „NIRO Investment Group” şi momentul înmânării Premiului „Omul Anului 2010” au fost transmise de mai multe posturi de televiziune azere, iar presa i-a dedicat numeroase articole.

 

 

Inaugurarea Consulatului onorific al Letoniei la Bucureşti, în prezenţa E.S. Valdis Zatlers, preşedinte al Republicii Letonia, 2011

fotoFestivitatea inaugurării Consulatului din România în sediul pus la dispoziţie de „NIRO Investment Group” s-a desfăşurat cu prilejul vizitei oficiale pe care a întreprins-o în ţara noastră preşedintele Republicii Letonia, E.S. Valdis Zatlers, soţia domniei sale şi delegaţia care îl însoţea.

Cu această ocazie a avut loc o convorbire cu domnul Nicolae Dumitru, preşedintele „NIRO Investment Group”, dedicată realizării unui program de activităţi ale Consulatului.

15 ani împreună

Reporter: editura December - 5 - 2014 Comments Off on 15 ani împreună

Încă de la începuturile sale, revista „Balcanii şi Europa”, care apărea, în anul 2000, sub titulatura „Balcanii”, s-a constituit într-o voce media deosebită de celelalte. Îşi făcea debutul într-un moment de răscruce, la începutul unui mileniu în care întreaga naţiune română îşi punea speranţele în integrarea în structurile euro-atlantice, când concentrarea de valori şi eforturi naţionale era direcţionată spre obţinerea calităţii de membru NATO şi spre apartenenţa la Uniunea Europeană. În aceste repere, poziţionarea revistei pe problematica zonei balcanice venea să îmbogăţească tematica media din România şi să lărgească semnificativ spectrul de abordare a demersurilor politice, diplomatice, a evoluţiilor sociale şi culturale din interiorul ţării. Cu acest ţel profesional, o exigentă redacţie, alcătuită din jurnalişti de prestigiu, cărora li s-au alăturat, în timp, colaboratori de renume şi specialişti reputaţi, a pornit, cu 15 ani în urmă, la a consemna, a sintetiza, a detalia şi a opina în legătură cu drumul României prin noul mileniu şi evoluţia ţării în tabloul geopolitic contemporan – zonal, continental şi mondial.

Balcanii si Europa_22-23În cei 15 ani, „Balcanii şi Europa” a trecut prin încercări, a înregistrat reuşite şi a depăşit cu succes adevărate teste de rezistenţă jurnalistică, izbutind să rămână aceeaşi voce distinctă care a fost încă de la început în peisajul mediatic. Publicaţia şi-a păstrat independenţa, neutralitatea, obiectivitatea şi profesionalismul, datorând tot acest parcurs notabil sprijinului constant primit din partea uneia dintre cele mai cunoscute şi performante companii din România: „NIRO Investment Group”. Sub egida acestui grup de firme, din care „Balcanii şi Europa” face parte, ediţiile revistei au continuat neîntrerupt în tot acest răstimp. Remarcabil rămâne faptul că, spre deosebire de restul tabloului mass-media din ţară, susţinerea „NIRO”, a preşedintelui său, dl. Nicolae Dumitru, pentru publicaţia noastră a rămas necondiţionată de partizanate şi s-a desfăşurat fără ingerinţe în politica redacţională, făcând astfel posibil un fenomen tot mai rar în publicistica românească a ultimilor ani: independenţa editorială deplină.

Întregul suport moral şi financiar pe care revista „Balcanii şi Europa” l-a primit şi care i-a permis verticalitatea profesională este doar o parte din activitatea „NIRO Investment Group”. Compania clădită pe principiul investiţiei în oameni are la activ nenumărate alte contribuţii la binele comun în societatea românească.

Descarca revista in format pdf

Evenimente

Premiile Uniunii Ziaristilor Profesionisti - Lansarea volumului "În balansul vremurilor" -

Lansarea volumului 'În balansul vremurilor'

Uniunea Ziaristilor Profesionisti din România a premiat cele mai prestigioase creatii publicistice din anul 2015, din toate domeniile - presa scrisa, audiovizuala, carte de gen - în cadrul unei manifestari de înalta tinuta.

Marele Premiu a revenit cartii "ÎN BALANSUL VREMURILOR" - "volum-reper al jurnalismului românesc", dupa cum a punctat juriul, sub semnatura publicistului Carol Roman, director general al revistei "Balcanii si Europa".

Citeste mai mult